De onderzoeken

Door de gala’s die de Stichting Cure for Cancer heeft georganiseerd konden diverse onderzoeken op het gebied van prostaat- nier en blaaskanker verder worden uitgebouwd en opgestart. Mocht u zich als sponsor of donateur afvragen “wat doen die onderzoekers dan precies?”. Wij leggen u hier graag uit welke onderzoeken worden uitgevoerd. Tijdens het laatste Cure for Cancer gala hebben wij dit filmpje laten zien:

Welke onderzoeken worden er uitgevoerd?

Minder belastende diagnostiek in blaas-, nier- en prostaatkanker

Richard Zieren – Arts-onderzoeker

Sinds begin 2018 doe ik, met steun van Cure for Cancer, onderzoek aan ‘The Brady Urological Institute’ in het Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore, VS. In mijn laboratorium wordt, onder leiding van Dr. Kenneth Pienta, gewerkt aan het beter begrijpen van het ontstaan en uitzaaien van prostaat-, blaas- en nierkanker. Lees meer

Wat gebeurt er op celniveau – Geavanceerde diagnostiek van blaaskanker

Esmee Liem – Arts-onderzoeker

Op de afdeling urologie in het AMC doe ik onderzoek naar een nieuwe, veelbelovende beeldvormingstechniek bij patiënten met urotheelcel kanker. Urotheel is de binnenbekleding van de urinewegen, waaronder de nieren, urineleiders en de blaas vallen. Lees meer

Beter en sneller – Nieuwe vormen van behandeling en diagnostiek van prostaattumoren.

Matthijs Scheltema – Arts-onderzoeker

Irreversibele Elektroporatie (IRE) is een nieuwe techniek waarbij lokaal prostaatkanker behandeld wordt. Door het perineum (het stuk huid tussen de balzak en de anus) worden een aantal naalden geplaatst om gericht de prostaattumor te doden middels elektrische schokken. Lees meer

Slimme naalden – snellere, betere en minder pijnlijke diagnostiek en behandeling van nierkanker

Mara Buijs – Arts-onderzoeker

Op de afdeling urologie in het AMC doen we onderzoek naar OCT bij het opsporen van nierkanker. Hiervoor kijken we, net als bij prostaatkanker, naar beter en snellere diagnostische en behandelingstechnieken. Lees meer

Op de zoek naar betere diagnostische technieken voor urineleider- en nierbekkenkanker

Jan Erik Freund – Arts-onderzoeker (in samenwerking met Uroloog Joyce Baard)

Kanker van de urineleider en het nierbekken kan een zeer gevaarlijke tumor zijn. Om deze kanker goed te behandelen wordt meestal de gehele nier met urineleider operatief verwijderd. Lees meer

Sneller diagnostiseren door digitalisering van pathologisch onderzoek

Martijn de Bruin – Arts-onderzoeker

De afgelopen jaren heeft het urologisch onderzoek in het AMC zich voornamelijk gericht op het aan de ene kant beter vinden van kanker en aan de andere kant het beter behandelen van kanker. Lees meer

Gedegen onderzoek kost tijd

Door de goede naam die Cure for Cancer inmiddels heeft opgebouwd, zijn er samenwerkingsverbanden gesmeed. Zodat we niet alleen in het AMC, maar met meerdere instituten en ziekenhuizen de grotere, langlopende projecten kunnen aanpakken. Bij ons werk weet je dat je niet meteen het volgende jaar een succesverhaal hebt. Met de gala’s zorgen we voor continuïteit. Dankzij de opbrengsten van de gala’s hebben we projecten voor meerdere jaren kunnen opzetten die anders niet van de grond zouden zijn gekomen. Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak jaren overheen gaan. Een onderzoeker heeft gemiddeld 3 tot 5 jaar nodig om de weg tot succes te vinden. Kortom: gedegen onderzoek kost tijd en dus geld!